logo

Werken bij Stichting Agrikos


Het grootste deel van ons innovatieve werk wordt door vrijwilligers gedaan. Zij maken het mogelijk dat ons kantoor dagelijks bereikbaar is, voeren diverse kantoorwerkzaamheden uit, ondersteunen projecten en verzorgen informatieartikelen. Regelmatig zijn er nieuwe plaatsen beschikbaar. Heeft u belangstelling, dan kunt u telefonisch of schriftelijke contact opnemen.

1. Onderzoek

Theoretisch en praktisch onderzoek op het gebied van landbouw en meteorologie. Er is plaats voor vrijwilligers die bekend zijn met bijvoorbeeld internetonderzoek, programmeren, statistisch onderzoek, taxonomie en uitvoering van landbouwprojecten. Personen met ervaring of belangstelling op één van deze gebieden kunnen contact opnemen.

2. Advies

Voor de advisering die Agrikos verzorgt, is interne opleiding mogelijk. Personen met ervaring of opleiding in de landbouw kunnen contact opnemen.

3. Redactie en DTP

Voor de redactie van publicaties, redigeerwerk, lay-out en vertaling zoeken wij vrijwilligers in deeltijd. Een deel van deze werkzaamheden is vanuit eigen huis te doen.

4. Secretariaat en automatisering

Voor secretariaatwerk, archivering, relatiebeheer, administratie en netwerkbeheer is regelmatig plaats voor een vrijwilliger.

5. Boekhouding

Wij werken met het boekhoudpakket Informer. De administraties debiteuren, crediteuren en jaar- en projectverslagen worden door verschillende personen uitgevoerd.

6. Verkoop en promotie

Voor donateurwerving, werving van sponsorgelden, verkoop van informatieproducten en acquisitie van nieuwe advies- en onderzoeksprojecten.

7. Communicatie

Voor verspreiding van onze onderzoeksinformatie zoeken wij een communicatiedeskundige. Eventueel is deze functie te combineren met die van het management.

8. Management

Voor organisatie-, personeel- en projectmanagement. Ook een deel van deze taken is mogelijk.

9. Bestuur

Er zijn de volgende bestuursfuncties vacant: secretaris, penningmeester, bestuurslid donateurzaken en sponsoring, bestuurslid projecten.

Algemeen

Reiskosten- en/of vrijwilligersvergoeding zijn mogelijk.

Heeft u belangstelling voor een functie, neemt u dan contact op met de heer Hans Bruinsma. Tel. 0346-78 53 87 of hans.bruinsma@agrikos.nl.

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 17 oktober 2014