logo

Maandelijkse grondbewerkingskalender


Deze kalender wordt maandelijks verspreid, inclusief een toelichting op de actuele maand. Starters ontvangen voorafgaand informatie over de methode, diverse gewassen en gewasgroepen. De kalender is verkrijgbaar via Donateurschap Stichting Agrikos.

Met behulp van de kleuren worden de Zon- en Maanperioden aangegeven. Voor de daarbij vermelde individuele gewassen en gewasgroepen wordt grondbewerking aanbevolen.

Hieronder een voorbeeld met uitleg; klik erop voor de vergrote versie.

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Het boek bevat bevindingen uit het oudste onderzoek (1986 tot 1995) door Hans Bruinsma. Bij bestelling ervan heeft u recht op een gratis jaargang maandelijkse berichten met kalender. Tevens ontvangt u dan de Methode die u het werken met kosmische krachten leert. Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 1 december 2008