logo

Naslagboek 'De werking van de siderische Zon en Maan in de landbouw'


Het naslagboek 'De werking van de siderische Zon en Maan in de landbouw' van Hans Bruinsma bevat zijn onderzoeksbevindingen. Het boek is te bestellen voor €17,30 (excl. porto brief binnen-/buitenland 250 gram). Donateurs ontvangen het boek als welkomstgeschenk.

Over de "werking van de siderische Zon en Maan in de landbouw"

De siderische Zon en Maan is de aanduiding voor de omloop van deze hemellichamen ten opzichte van de daarachter liggende sterrenwereld. Dat is vergelijkbaar met de beweging van de wijzers langs de uren van de klok, maar dan op grotere tijdschaal. De Maan draait op die wijze in ongeveer 28 dagen en 8 uur om de Aarde en de Zon in 1 jaar.

Van zowel siderische Zon als Maan blijkt een viervoudige werking uit te gaan op de groei van landbouwgewassen. Die werking komt over op de gewassen via het moment van grondbewerking. Ieder gewas en zelfs ieder ras blijkt daarbij eigen voorkeuren te hebben. Valt een grondbewerkingstijd voor een gewas goed uit, dan vinden we een passende groeiwijze, hoge opbrengst en optimale gewasgezondheid. Vallen grondbewerkingstijden slecht uit, dan zien we een disharmonische groeiwijze met lagere opbrengst en verhoogde gevoeligheid voor onder andere schimmels en insecten.

Zo geeft bijvoorbeeld de ene grondbewerkingstijd een zweterig en donker gewas dat volledig door insecten wordt aangetast en een andere grondbewerkingstijd een rank en helder gewas dat geen aantasting kent. Zo ontstaat Fytoftora in aardappelen door een structureel gebrekkige grondbewerkingstijd en brengt aanpassing daarvan de aantasting met 90 procent terug. Samen met een meer gerichte rassenkeus geeft dat een volledige beheersbaarheid. Deze en andere voorbeelden vindt u in dit boek met daarbij achtergronden en gevonden wetmatigheden.

Hans Bruinsma (geboren 1957 te Zwaagdijk) koos na de middelbare school en diverse korte banen voor werk in de landbouw. Na verloop van tijd werd zijn belangstelling getrokken door onderzoek naar kosmische werkingen in de teelt van gewassen. Hij deed onderzoek naar de werking van de siderische Zon en Maan. Tegenwoordig leidt hij de Stichting Agrikos, organisatie voor kennisoverdracht op het gebied van landbouw en kosmos.

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Het boek bevat bevindingen uit het oudste onderzoek (1986 tot 1995) door Hans Bruinsma. Bij bestelling ervan heeft u recht op een gratis jaargang maandelijkse berichten met kalender. Tevens ontvangt u dan de Methode die u het werken met kosmische krachten leert. Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 14 september 2018