logo

Donateurschap- en bestelformulier Stichting Agrikos


Donateurschap

Met Maandelijks een Grondbewerkingsbericht naar keuze.

Ja, maak mij particulier donateur á € 18,50 per jaar (buitenland eerst jaar € 21,65 per jaar i.v.m. extra porto kosten, navolgende jaren € 18,50 per jaar).
Ik ontvang als welkomstgeschenk het boek 'De werking van de siderische Zon en Maan in de landbouw' van Hans Bruinsma.
Ik vermeld of ik als donateur al dan niet een Maandelijks Grondbewerkingsbericht met Instructiedocument wil ontvangen. Gratis per e-mail of tegen extra betaling per post.

Let op: geeft u zich na 1 juli op, dan bent u tegen dezelfde kosten ook donateur in het aansluitende jaar.

Nee, maak mij geen donateur

Ja, maak mijn bedrijf of instelling donateur á € 80,- per jaar.
Ik ontvang per post de Instructiemap in ringband en het boek 'De werking van de siderische Zon en Maan in de landbouw' van Hans Bruinsma. Ik vermeld hieronder of ik een Maandelijks Grondbewerkingsbericht wil ontvangen.

Let op: geeft u zich na 1 juli op, dan bent u tegen dezelfde kosten ook donateur in het aansluitende jaar.

Nee, maak mij geen donateur

Bestellingen


Instructiemap in ringband
De Instructiemap bevat de Agrikos Grondbewerkingsmethode, de Indelingen van de Gewassen en de Algemene Gewasadviezen.

Stuur mij de Instructiemap in ringband per post.
ik ben donateur en betaal € 15,06 (excl.porto brief binnen-/buitenland 250gram)
ik ben geen donateur en betaal € 18,87 (excl.porto brief binnen-/buitenland 250gram)
Geen

Boekuitgave 'De werking van de siderische Zon en Maan in de landbouw' van Hans Bruinsma
Dit boek is het resultaat van het door Hans Bruinsma tussen 1980 en 1995 uitgevoerde onderzoek naar de invloed van grondbewerkingstijden op gewassen. Aanleiding was het jaarlijks terugkerende Phytophthoraprobleem in aardappelen en eerdere onderzoeksresultaten van Maria Thun. Bruinsma's onderzoek leidde tot een meer uitgebreide systematisering van de landbouwgewassen en de conclusie dat een voor aardappelen belangrijke grondbewerkingsperiode te weinig aan bod komt met het structurele Phytophthoraprobleem als gevolg. Ook de invloed op de gewasgezondheid van andere gewassen en de invloed op groeiwijze (kwaliteit) en opbrengst komt aan bod.

Bij bestelling van dit boek heeft u recht op gratis Maandelijkse Grondbewerkingsberichten en de Instructiemap van het actuele jaar, te ontvangen per email.
Geef in de vervolgkeuze aan of u hiervoor in aaanmerking wilt komen.
Bestelt u na 1 juli, dan ontvangt u deze berichten ook in het erop volgende jaar.
Ja, ik bestel het boek 'De werking van de siderische Zon en Maan in de landbouw' á € 17,78 (excl.porto brief binnen-/buitenland 250gram) met als optie een gratis jaargang van het Maandelijkse Grondbewerkingsbericht.
Geen

Verslag Aardappelen MDM-praktijkproject 2005
Verslag van de in 2005 uitgevoerde aardappelteelten door drie telers in het MDM Project.
Ja, stuur mij dit verslag.
ik ben donateur en betaal € 11,72 (excl.porto brief binnen-/buitenland 250gram)
ik ben geen donateur en betaal € 14,61 (excl.porto brief binnen-/buitenland 250gram)
Geen

Verslag 'De invloed van de siderische Zon en Maan op Fytoftora in aardappelen'
Een vijfentwintig pagina's tellend onderzoeksverslag, met daarin de meest in het oog springende resultaten uit het door Hans Bruinsma tussen 1983 en 1997 verrichte onderzoek naar de werking van de siderische Zon en Maan in de landbouw.
Ja, stuur mij dit verslag.
ik ben al donateur en betaal € 10,03 (excl.porto brief binnen-/buitenland 250gram)
ik ben geen donateur en betaal € 12,55 (excl.porto brief binnen-/buitenland 250gram)
Geen

Vul hieronder uw adresgegevens in ten behoeve van uw bestelling.
Bij uw bestelling ontvangt u een factuur.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten: Voor het gewicht verwijzen wij u naar de tekst achter de prijs. Hieronder vindt u een overzicht van de portokosten voor 2019.

Portokosten binnenlandPortokosten buitenland
100 gram€ 2,61€ 4,35
250 gram€ 3,48€ 8,70
2000 gram€ 4,35€ 9,80

Naam bedrijf
KvK nummer
Aanhef*
Naam*
Adres*
PC / Woonplaats*
Land*
Telefoon*
Emailadres (Verplicht voor de maandelijkse digitale kalender)
*Velden met een ster zijn verplicht.

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Het boek bevat bevindingen uit het oudste onderzoek (1986 tot 1995) door Hans Bruinsma. Bij bestelling ervan heeft u recht op een gratis jaargang maandelijkse berichten met kalender. Tevens ontvangt u dan de Methode die u het werken met kosmische krachten leert. Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 31 december 2018